Teenused

Personalitöö teenused

Teil on võimalik valida kombinatsioon teenustest, mis on vajalikud just Teie ettevõttele!

 

Palgaarvestus

Tagame Teie ettevõttele palga- ja kuluarvestuse vastavalt seadusandlusele.

 

Personalitöö

Pakume mitmekülgseid personalitöö teenuseid, mida on võimalik kohandada just Teie ettevõttele:

 • töötajate hindamine;
 • ametijuhendite koostamine;
 • töölepingute koostamine ja administreerimine;
 • kompetentsimudelite koostamine;
 • töötajate arengukavade ettevalmistamine;
 • personali auditeerimine.

Esita tellimus Vaata referentse

Personaliotsing

Värbamine liht- ja oskustöölistest spetsialistideni: vastuvõtusekretärid, assistendid, klienditeenindajad, müügiesindajad, laotöötajad jpt ametikohad.

 

Me rakendame võimalikku lühimat ajakava tellimusest töölepingu sõlmimiseni – keskmine  projekti teostamise aeg on paarist päevast maksimaalselt nelja nädalani.

 

Massvärbamine – värbame Teile suure hulga uusi töötajaid või tagame selle, et teie kollektiivi lisandub töötajaid kokkulepitud regulaarsusega.

 

Kasu kliendile:

 • tõhus ressursikasutus;
 • töökuulutused sisalduvad värbamistasus;
 • personalirendi kaudu võimalus palgata töötaja katseajaks;
 • andmekaitse ja konfidentsiaalsus;
 • kvaliteetne värbamisteenus.

Esita tellimus Vaata referentse

Personalirent

Personalirent on moodne ja paindlik tööhõive vorm. Sõltumata sellest, kas vajate andmesisestajat reklaamikampaania ajaks, raamatupidajat lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks, müüjat suveperioodiks või lisapersonali mõne muu projekti teostamiseks – toetame Teid!

 

Personalirent võimaldab:

 • optimeerida haldus- ja personalikulusid;
 • reageerida muutuvatele vajadustele kiirelt;
 • personali efektiivselt majandada;
 • anda õigus-, finants- ja haldusvastutuse Simplikale üle.

 

Personalirent

Töötaja valik kindla ametikoha ja ajaperioodi jaoks, hajutades seejuures kulud ühtlaselt kogu lepinguperioodi peale.

 

Tööjõu haldamine

Renditöötajate ametliku tööandjana pakub Simplika igapäevast tuge seoses palgaarvestuse ja administratiivküsimustega.

 

Asendussekretäri teenus

Kasulik teenus ettevõtetele, kus vastuvõtufunktsioonid on olulise tähtsusega ning on vaja asendada puhkusel või haiguslehel olevat sekretäri. Simplika pakub Teile pädeva renditöötaja, asendamaks Teie sekretäri ja täitmaks igapäevaseid tööülesandeid, nagu sissetulevatele kõnedele vastamine, külaliste vastuvõtt, posti edastamine jms.

 

 

Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust meie konsultandiga:

6 990 500

cv@simplika.ee

Esita tellimus Vaata referentse